Formand :
Jens Friis Østergaard
20956161
E-mail

Sekrætær:
Gunnar Nielsen
Tlf. 21272517
Email

Redaktør:
Peter Vorre
Tlf 7444 1224

Email

Kasserer:
Henning Mohr Petersen
Parallellen 10
5320 Agedrup
tlf. 66109886 Mobil 20400886
E-mail

Arrangements-koordinator:
Christian Detlef Nissen
Almind Østergade 5
6051 Almind
75561202
E-mail

Webmaster:
Bjarke Riis
Loddet 58
7000 Fredericia
60677884
E-mail